Kokousarkisto

SALON RATSASTUSSEURAN JOHTOKUNNAN KOKOUS 16.1.17

Salon Ratsastusseura ry:n vuoden 2016 ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin Anisissa maanantaina 16.1.2017. Puheenjohtaja Juha Linna toivotti uudet johtokunnan jäsenet tervetulleeksi mukaan johtokuntatyöskentelyyn. Uusina jäseninä johtokunnassa aloittivat Karoliina Nieminen-Poutanen ja Henriikka Leppäkoski. Vanhoina jäseninä jatkavat puheenjohtaja Juha Linnan lisäksi Elina Koivunen, Katri Ollila, Leena Palojärvi, Satu Syrjänen, Laura Tuominen ja Pirjo Tuominen.

Johtokunta valitsi kokouksessaan vastuuhenkilöt seuraaviin tehtäviin:

  • Varapuheenjohtaja Leena Palojärvi
  • Sihteeri Pirjo Tuominen
  • Jäsensihteeri Leena Palojärvi
  • Taloudenhoitaja Katri Ollila
  • Tiedottaja Pirjo Tuominen

Jaostot ja niiden vetäjät

  • Kilpailu: Leena Palojärvi
  • Nuoriso: Henriikka Leppäkoski
  • Huvi ja virkistys: Laura Tuominen
  • Kiinteistö: Juha Linna


Kokouksessa keskusteltiin Salon Ratsastusseuran vuosijuhlan valmistelusta. Päätettiin pitää ratsastajien palkitsemisjuhla Halikon nuorisoseurantalolla lauantaina 11.3.17. Tilaisuus on koko perheen juhla, jossa on ratsastajien palkitsemisten lisäksi myös muuta ohjelmaa. Juhlassa on tarjolla pientä iltapalaa ja kahvia.

Laaditaan juhlasta ilmoitus ja tiedotetaan siitä Facebookissa, nettisivuilla sekä vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Salo Horse shown valmistelutyön alkamista, yhteisen tapahtuman järjestämistä ratsastus- ja valmennuskeskus Tehon kanssa sekä sääntökoulutuspäivää, joka pidetään Koivumäen tallilla 7.2.17. Koulutuksesta ilmoitetaan seuran Facebook-sivulla.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 14.2.2017 Anisissa


Salon Ratsastusseura ry:n syyskokous

Salon ratsastusseuran syyskokous pidettiin Kuiron kahvilassa 24.11.16. Puheenjohtaja Juha Linna toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen ja esitteli osallistujille ratsastus- ja valmennuskeskus Tehon yrittäjän Pekka Larsenin. Pekka kertoi Tehon toiminnan käynnistymisestä ja uusista hevosista. Keskuksessa ollaan todella tyytyväisiä uusiin hevosiin. Ratsastustunnit ovat käynnistyneet, ja asiakkaita on tullut mukavasti. Uusia asiakkaita mahtuu vielä tunneille kuitenkin, kaikki ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan.


Ratsastus-, valmennus- ja kilpailutoiminnan lisäksi uusina toimintamuotoina talli tarjoaa valjakkoajotunteja ja valjakkoajovalmennuksia sekä lasten syntymäpäiväkutsuja. Kilpailutoiminta on aktiivista jo talvikaudella, ja estekilpailujen lisäksi järjestetään myös valjakkoajon harjoituskilpailuja. Toukokuussa ja syyskuussa järjestetään kolmepäiväiset 3-tason estekilpailut. Ratsastus- ja valmennuskeskus Teho on mukana joulukuun ajan myös hyväntekeväisyyskampanjassa, jossa hevosiin ja ratsastukseen pääsee tutustumaan ilman rahaa.


Ratsastus- ja valmennuskeskus Tehon tiedotteita voi seurata keskuksen facebook-sivuilta www.facebook.com/ratsastuskeskusteho ja nettisivuilta www.ratsastuskeskusteho.fi .


Varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistui 13 Salon ratsastusseuran jäsentä. Puheenjohtaja esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kertoi ratsastusseuran yleissuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma julkaistaan SRS:n nettisivuilla.


Juha Linna valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Karoliina Nieminen-Poutanen ja Henriikka Leppäkoski sekä vanhoina johtokunnan jäseninä uudelle kaudelle Leena Palojärvi ja Elina Koivunen. Muina jäseninä johtokunnassa jatkavat Katri Ollila, Pirjo Tuominen ja Laura Tuominen. Nuorisojäseninä jatkavat Lotta Koivumäki ja Noora Suominen.


Uusi johtokunta kokoontuu ensimmäisen kerran 16.1.2017 Anisissa.


4.5. 2016

Salon Ratsastusseuran johtokunnan kokous pidettiin Anisissa torstaina 4.5.16. Kokouksessa keskusteltiin
pääasiassa kilpailutoiminnasta.

Salo Horse Show on muutettu SRL:n kisapalvelussa myös 4-tason kilpailuksi, jota tapahtuma löytyy helpommin kisakalenterista. Kisapalveluun on avattu kutsu 6.5.16 pidettäviin 2-tason estekisoihin Anisissa.

Johtokunnassa keskusteltiin myös ensi kauden kilpailuista ja päätettiin anoa sekä Salo Horse Show’n että valjakkoajon SM-kisojen järjestämisoikeutta Salon Ratsastusseuralle.

Johtokunnan kokouksen jälkeen pidettiin Salo Horse Show-kokous, jossa jatkettiin tämän vuoden Salo Horse Shown valmistelutyötä.

Seuraava johtokunnan kokous sekä Salo Horse Show-kokous pidetään Anisissa 31.5.16


7.4. 2016

Salon Ratsastusseura ry:n kevätkokous pidettiin Kuiron kahvilassa 7.4.16. Kokoukseen osallistui kymmenen seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien antama lausunto. Toimintakertomuksen voi käydä lukemassa Salon ratsastusseuran nettisivuilla www.salonratsastusseura.fi Toimintalinja-sivulta

Ennen kevätkokousta pidettiin myös johtokunnan kokous, jossa käytiin kevätkokousta valmistelevaa keskustelua. Kokouksessa todettiin lisäksi, että tämän vuoden talkoopassit ovat painossa, ja ne saadaan käyttöön 15.5 Anisissa pidettäviin koulukisoihin. Anisten koulukisoissa leimansa passiin saavat myös kauden ensimmäisten halliestekisojen talkoolaiset. Johtokunnan seuraava kokous pidetään 4.5.16.


15.3. 2016

SRS:n johtokunnan kokous pidettiin Anisissa 15.3.16. Puheenjohtaja Juha Linna avasi kokouksen ja toivotti erityisesti tervetulleeksi kokoukseen nuorisojäsen Lotta Koivumäen, joka oli ensimmäistä kertaa mukana johtokunnan kokouksessa.

Kokouksessa käsiteltiin Salon Ratsastusseuran tilinpäätös vuodelta 2015. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään jäsenille kevätkokouksessa, joka pidetään Kuiron kahvilassa 7.4.16 klo 18.

Johtokunta valitsi kokouksessa ratsastusseuralle uuden rahastonhoitajan Ritva Viitanen-Tiaisen luopuessa tehtävässä monen vuoden ansiokkaan työn jälkeen. Uutena rahastonhoitajana jatkaa Katri Ollila. Juha Linna kiitti Ritvaa upeasta työstä ja Ritvaa muistettiin myös johtokunnan puolesta lahjalla.

13.3 pidettiin SRS:n vuoden ensimmäinen 2-tason estekilpailu Anisissa. Kilpailu sujui hienosti, ja todettiin, että talkooväki oli erittäin reipasta ja motivoitunutta. Seuraava 2-tason kilpailu on Anisissa 15.5. ratsastettava koulukilpailu, jossa kilpailunjohtajana toimii Elina Koivunen. Kilpailutoimintaan liittyen sovittiin, että Pirjo Tuominen suunnittelee Salo Horse Show’n nuorten Backstage-tapahtuman yhdessä johtokunnan nuorisojäsenten kanssa. Salo Horse Show’ta ajatellen päätettiin tilata myös kolme uutta estettä ratsastusseuralle.

Talkoopassisääntöjä tarkennettiin kokouksessa siten, että ennen ja jälkeen kisoja tapahtuvista avustavista tehtävistä saa puolikkaan leiman, vaikka tehtävän kesto olisi 0,5-2 h.

Pirjo Tuominen, Laura Tuominen ja Katri Ollila lupasivat suunnitella Anisiin seuran yhteiset kevätsiivoustalkoot huhti-toukokuulle. Talkoopäivästä tehdään ilmoitus facebookkin ja seuran nettisivuille heti, kun saadaan päivämäärä sovittua.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 7.4 klo 17.30 Kuiron kahvilassa ennen kevätkokousta.


25.1.2016

Salon Ratsastusseura ry:n vuoden 2016 ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin Anisissa maanantaina 25.1.2016. Puheenjohtaja Juha Linna toivotti uudet johtokunnan jäsenet tervetulleeksi mukaan johtokuntatyöskentelyyn. Uusina jäseninä johtokunnassa aloittivat Laura Tuominen ja Katri Ollila. Vanhoina jäseninä jatkavat puheenjohtaja Juha Linnan lisäksi Sanna Järvelä, Elina Koivunen, Leena Palojärvi, Satu Syrjänen, Pirjo Tuominen ja Jukka Ylimaa.

Kokouksessa käytiin läpi ratsastusseuran jäsenten palkitsemiset viime vuoden kilpailumenestykseen perustuen. Ratsastusseura palkitsee 21 kilpailuissa menestynyttä ratsastajaa. Palkinnot jaetaan helmikuussa hevosväen yhteisessä pöytäjuhlassa.

Kilpailutoimintaan liittyen päätettiin myös kilpailumaksujen päivittämisestä. Kilpailusääntöjä on muutettu tämän vuoden alusta alkaen siten, että kilpailumaksut sisältävät jatkossa SRL-, turvallisuus- ja eläinlääkärimaksut, eikä niitä peritä erikseen ilmoittautumis- ja lähtömaksujen lisäksi. Kauden ensimmäisissä 2-tason estekisoissa ilmoittautumis- ja lähtömaksut ovat 10 + 15 euroa. Kauden ensimmäiset 2-tason estekisat pidetään Anisissa sunnuntaina 13.3.16. Kilpailunjohtajana on Laura Tuominen. Lauralle voi ilmoittautua, jos on innokas tulemaan mukaan talkootyöhön. Lauran puhelinnumero on 0500 368817. Talkoopassit ovat käytössä tänäkin vuonna.

Kevätkokous pidetään torstaina 7.4.2016. Kevätkokouskutsu sekä tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan asianmukaisesti jäsenille lehti-ilmoituksella sekä ratsastusseuran nettisivujen ja Facebookin kautta.Viime vuoden lopussa sovittiin, että aloitetaan jäsenkirjeiden lähettäminen ratsastusseuran jäsenille. Tavoitteena on lähettää vuoden aikana neljä jäsenkirjettä. Ensimmäinen jäsenkirje lähetetään helmikuun aikana, ja se sisältää tietoa tämän vuoden talkoopassista sekä alkukauden kilpailuista. Jäsenkirje lähetetään sähköpostitse tai kirjepostitse niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 15.3.2016 Anisissa.