Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Salon Ratsastusseura ry on perustettu vuonna 1971 ja siinä on tällä hetkellä noin 260 jäsentä. Seura kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon.

Salon Ratsastusseuran toimintalinjan mukaisesti seuran päätavoitteena on järjestää turvallinen ja kannustava harrastus aikuisille, nuorille ja lapsille. Haluamme vastaisuudessakin luoda jokaiselle harrastajalle mahdollisuuden harjoittaa lajia omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti aina naperoikäisestä harrastajasta tavoitteelliseen kilparatsastajaan.

Anisten alue on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Rakennusprojektia jatkamme tarpeen mukaan sisätilojen pintaremontin seuraavalla vaiheella.

Yhteistyö Anisissa seuran vuokralaisena toimivan ratsastuskoulun yrittäjän Pekka Larsenin kanssa toimii
aktiivisesti. Myös muiden seuran alueella toimivien ratsastuskoulujen sekä tunti- ja kilpailutoimintaa harjoittavien yksityistallien kanssa toimitaan läheisessä yhteistyössä, ja naapuriseurojen kanssa pyritään löytämään uusia
yhteistyömuotoja.

Johtokunta kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään viralliset kevät- ja syyskokoukset.

Kilpailutoiminta

Seuran järjestämät kilpailut vuonna 2019 löytyy sivulta kilpailut.

Valmennus ja koulutus

Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2019 teemana on ”Yhdessä”. Tähän liittyen seura kannustaa jäseniään osallistumaan Lounais-Suomen alueen järjestämiin, aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutustapahtumin.

Seura kouluttaa jäsenistöään erilaisiin toimihenkilötehtäviin ja kilpailujen järjestämiseen. Kannustamme jäseniämme osallistumaan sekä liiton että alueen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä erityisesti nuoria erilaisiin nuorisokoulutuksiin ym.

Seura järjestää 2-tason kilpailulupaan (D-lupa, entinen aluelupa) suositeltavaa teoriakoulutusta.

Kaikilla talleilla järjestetään säännöllisesti sekä este- että kouluvalmennusta, josta saa parhaiten tietoa tallien kotisivujen kautta. SJ-tallilla järjestetään myös valjakkovalmennusta.

Nuorisotoiminta

Toimintaa kehitetään Nuori Suomi- ja Tähtiseura-kriteereiden mukaisesti.

Pyritään tiivistämään yhteistyötä eri talleilla toimivien heppakerhojen välillä. Järjestetään myös ratsastus- ja mahdollisesti hoitomerkkisuorituksia.

Mikäli halukkuutta ilmenee järjestetään matkoja lähiseudun tapahtumiin, esim. aluejaoston järjestämiin koulutustilaisuuksiin, Ypäjän avoimien ovien päivään, Ypäjän derbyyn jne.

Virkistys- ja palkitsemistapahtumat

Tänäkin vuonna meillä on käytössä SRS:n oma talkoopassi, jonka merkinnät oikeuttavat etuisuuksiin Helsinki Horse Show -retkestä.

Järjestämme jäsenistölle myös rentouttavia juhlia: alkuvuodesta järjestämme vuosijuhlan, jossa kiitämme kaikkia vuoden kuluessa talkootöihin osallistuneita jäseniämme sekä palkitsemme parhaat kilpailijat ja eri tehtävissä menestyneet. Joulun alla järjestämme pikkujoulut.

Tiedotus

Seura tiedottaa toiminnastaan Internet-sivuillaan ja Salon Seudun Sanomissa. Myös eri kilpailuilla on omat kotisivunsa, ja tallien osoitteita löytyy seuran sivuilta kohdasta Tallit. Myös sosiaalista mediaa käytetään tiedottamiseen, esim.
www.facebook.com/salonratsastusseura/.