Toimintasuunnitelma vuodelle 2018


Salon Ratsastusseura ry on perustettu vuonna 1971 ja siinä on tällä hetkellä noin 270 jäsentä. Se kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon.

Salon Ratsastusseuran toimintalinjan mukaisesti seuran päätavoitteena on järjestää turvallinen ja kannustava harrastus aikuisille, nuorille ja lapsille. Haluamme vastaisuudessakin luoda jokaiselle harrastajalle mahdollisuuden harjoittaa lajia omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti aina naperoikäisestä harrastajasta tavoitteelliseen kilparatsastajaan.

Anisten alue on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Rakennusprojektia jatkamme edelleen talon ulkomaalauksella ja sisätilojen pintaremontin seuraavalla vaiheella.

Yhteistyö Anisissa seuran vuokralaisena toimivan ratsastuskoulun yrittäjän Pekka Larsenin
kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, ja seuran tavoitteena on laajentaa tätä yhteistyötä ja hakea sille uusia muotoja. Myös muiden seuran alueella toimivien ratsastuskoulujen sekä tunti- ja kilpailutoimintaa harjoittavien yksityistallien kanssa toimitaan läheisessä yhteistyössä, ja naapuriseurojen
kanssa pyritään löytämään uusia yhteistyömuotoja.

Kilpailutoiminta

4-tason kilpailu

  • 12. - 15.7. GP-tason estekisat Salo Horse Show Anisissa
3-tason kilpailut
  • 10.6. estekilpailut SJ-tallilla, avoin suomenhevosille, kilpailuissa myös 2-tason luokkia
  • 28.-29.7. Koivumäki Dressage Weekend, kilpailuissa myös 2-tason luokkia
2-tason kilpailut Anisissa
  • 18.3. halliestekisa
  • 22.4. rataestekisa
  • 10.5. koulukisa
  • 19.8. esteratsastuksen aluejoukkuemestaruuskilpailu

1-tason kilpailut
  • 1-tason kilpailuja järjestetään ainakin Koivumäessä ja SJ-tallilla niille sopivan aikataulun mukaan.

Salon Ratsastusseuran järjestämien kilpailujen lisäksi Ratsastuskeskus Teho järjestää Anisissa estekilpailuja:

3-tason kilpailut: 18.-20.5. Salo Spring Show, 20.-22.7. Salo Summer Show ja 24.-26.8. Salo Autumn Show

1-tason kilpailut: 20.1., 10.2., 10.3., 14.4., 28.4., 18.5., 16.6., 20.7., syksyn päivämäärät tarkentuvat myöhemmin

Valmennus ja koulutus

Seura kouluttaa jäsenistöään erilaisiin toimihenkilötehtäviin ja kilpailujen järjestämiseen. Kannustamme jäseniämme osallistumaan sekä liiton että alueen järjestämiin
tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä erityisesti nuoria erilaisiin
nuorisokoulutuksiin ym.

Seura järjestää tarvittaessa 2-tason kilpailulupaan (D-lupa, entinen aluelupa) suositeltavaa teoriakoulutusta.

Kaikilla talleilla järjestetään säännöllisesti sekä este- että kouluvalmennusta, josta saa parhaiten tietoa tallien kotisivujen kautta.

Nuorisotoiminta

Toimintaa kehitetään Nuori Suomi -kriteereiden mukaisesti.

Pyritään tiivistämään yhteistyötä eri talleilla toimivien heppakerhojen välillä. Järjestetään myös ratsastus- ja mahdollisesti hoitomerkkisuorituksia.

Mikäli halukkuutta ilmenee, järjestetään matkoja lähiseudun tapahtumiin, esim. aluejaoston järjestämiin koulutustilaisuuksiin, Ypäjän avoimien ovien päivään, Ypäjän derbyyn jne.

Virkistys- ja palkitsemistapahtumat

Tänä vuonnakin meillä on käytössä SRS:n oma talkoopassi, jonka merkinnät oikeuttavat etuisuuksiin Helsinki Horse Showhun järjestettävästä retkestä.

Jäsenistölle järjestetään myös rentouttavia juhlia: alkuvuodesta järjestetään tilaisuus, jossa kiitämme kaikkia vuoden kuluessa talkootöihin osallistuneita jäseniämme sekä palkitsemme parhaat kilpailijat ja eri tehtävissä menestyneet. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös jokin tapahtuma.

Tiedotus

Seura tiedottaa toiminnastaan Salon Ratsastusseuran internet-sivuilla www.salonratsastusseura.fi, www.salohorseshow.net, www.sjtalli.fi, www.sjdriving.fi, www.koivumaentalli.net, tallien ilmoitustauluilla sekä Salon Seudun Sanomissa. Muiden tallien osoitteita saa esim. seuran sivuilta kohdasta Linkit. Myös sosiaalista mediaa käytetään tiedottamiseen, esim. Facebookissa Salon Ratsastusseura ry Organisaatio.